НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Журнал «Медицинские исследования»
Том 1, выпуск 1, 2001

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ЗАЛИШКОВУ ШИЗОФРЕНІЮ

О. М. Годзенко

Науковий медичний реабілітаційний центр (Полтава)

* Публікується за виданням:
Годзенко О. М. Оптимізація терапії хворих на залишкову шизофренію // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 115–116.

Було проведено обстеження 250 хворих на залишкову шизофренію (F20.5) з безупинним (58%) і епізодичним (ремітуючим) (42%) типами перебігу хвороби — 62,8% жінок і 37,2% чоловіків; дорослих віком від 15 до 66 років, середній вік — 39,3±0,8 років. Було виділено чотири групи хворих з різними рівнями адаптації. 1-й рівень адаптації (як у здорових) відмічався у 28,8% хворих — вони були продуктивні у праці і навчанні в звичайних умовах, характеризувалися ростом по службі; непрацюючі активно і самостійно вели господарство, в колі сім’ї вони характеризувались близькими стосунками з рідними, дітьми і близькими, збереженістю сторонніх інтересів и захоплень. 2-й рівень (з легкими порушеннями адаптації) відмічався у 18,8% хворих: робота чи навчання хворих були можливі при облегшених або особливих умовах, домашнє господарство вони могли вести при допомозі інших, коло їх інтересів як в сімейному, так і в соціальному плані, було звужено. 3-й рівень (виражене зниження адаптації) — у 27,2% хворих характеризувався значним зниженням їх за фахом при умовах регулярної праці або праця того ж рівня кваліфікації виконувалась нерегулярно, з частою зміною місць роботи; навчання хворих було малоуспішним, в домашній роботі вони лише допомагали іншим членам родини, активного вибору захоплень, соціальної участі, як правило, у них не відмічалося. 4-й рівень (найбільш низький) — у 25,2% — хворі переважно або довго не працювали, не вчились, діяльність їх була непродуктивною, по господарству вони виконували лише окремі доручення, в соціальному і особистісному відношенні були пасивні.

Ця ієрархічна чотирирівнева система оцінки адаптації хворих на залишкову шизофренію була застосована при визначенні принципів проведення реабілітаційно-профілактичних заходів у хворих на залишкову форму шизофренії.

Для хворих з легкими порушеннями адаптації (1-й та 2-й рівень) пропонується:

Для хворих з вираженими порушеннями адаптації (3-й та 4-й рівні) пропонується:

Має бути здійснена профілактика госпіталізму, за можливістю адекватний перевишкіл хворих для набуття нової професії і працевлаштування, застосування різних методик психотерапії, психогімнастики, естетоландшафтотерапії з метою відновлення емоційності, мотивованості на зміни у своєму житті.

Впровадження розробленої системи має бути застосовано в психіатричних закладах у стаціонарних, напівстаціонарних і амбулаторних умовах, що призведе до підвищення рівня медичної, соціальної і трудової реабілітації хворих на залишкову шизофренію.© «Новости украинской психиатрии», 2005
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211