НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Журнал «Медицинские исследования»
Том 1, выпуск 1, 2001

З ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ З ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

І. Й. Влох, Л. В. Животовська, Р. І. Білобривка, А. Р. Панас, Н. Ю. Петрина

Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького,
кафедра психіатрії, психології і сексології

* Публікується за виданням:
Влох І. Й., Животовська Л. В., Білобривка Р. І., Панас А. Р., Петрина Н. Ю. З історії Світової та Всеукраїнської Асоціації з психосоціальної реабілітації // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 82–83.

Термін «реабілітація», за визначенням ВООЗ, походить від латинського «rehabіlіtatіo», що означає «повернення додому». Це означає вилучення хворих з глибин психічного захворювання в здорове життя і пристосування до складних правил і норм сучасного суспільства.

Світова асоціація з психосоціальної реабілітації була створена в жовтні 1986 року у французькому місті Війєнні. Тоді більше ніж 100 провідних спеціалістів з 35 країн зібралися на Світовий Установчий Конгрес.

Роботі Установчого Конгресу передував широкий міжнародний процес планування, що розпочався на Першому Світовому Конгресі з питань реабілітації психічно хворих, який відбувся у Хельсінкі в 1970 році. В подальшому проводилися зустрічі ведучих професіоналів, представників служб різних країн при підтримці Всесвітньої Організації з Охорони здоров’я Міжнародного Агенства з Праці, Ради Європи та інших організацій. Результатом цієї роботи стало створення в 1980 році Світової Асоціації з психосоціальної роботи з інвалідами. Власне ця Асоціація та її міжнародний секретаріат планували Установчий Конгрес 1986 року.

18 жовтня 1986 року в м. Війєнні Генеральною Асамблеєю учасників конгресу була прийнята Війєнська Декларація прав психічно хворих, було затверджено статут і обрано міжнародний виконавчий комітет нової організації, яка отримала назву Всесвітня Асоціація з психосоціальної реабілітації (ВАПР).

Протягом 10-ти років було проведено шість світових конгресів з психосоціальної реабілітації: Ліон (Франція), 1986; Барселона (Іспанія), 1989; Монреаль (Канада), 1991; Дублін (Ірландія), 1993; Роттердам (Нідерланди), 1996; Гамбург (Німеччина), 1998. Представники кафедри психіатрії, психології і сексології Львівського Державного медичного Університету були делегатами V та VІ Світових конгресів з психосоціальної реабілітації. В 1996 році, в Роттердамі (Нідерланди), Україна була офіційно прийнята у ВАПР. Завідувач кафедри, професор І. Й. Влох та лікар-ординатор С. І. Михняк стали членами Всесвітньої Асоціації з психосоціальноі реабілітації.

В 1997 році у Львові вперше була створена Західноукраїнська Асоціація з психосоціальної реабілітації, а в 1998 році офіційно зареєстрована і розпочала свою діяльність Всеукраїнська Асоціація з психосоціальної реабілітації, яку очолює завідувач кафедри психіатрії, психології і сексології ЛДМУ професор І. Й. Влох. Центром роботи є кафедра і Львівська обласна державна клінічна психіатрична лікарня.

Паралельно по ініціативі лікарів О. Панченко, Т. Чумак, Е. Пугач, Л. Панченко в м. Костянтинівка було створено реабілітаційний центр для надання допомоги жертвам Чорнобильської катастрофи з невротичними, депресивними та психоорганічними розладами.

Основний зміст реабілітаційної роботи на сучасному етапі визначається повагою до пацієнта, максимальним заохоченням його до самостійності і активності, мінімальним обмеженням його свободи і поступовим відновленням функцій, втрачених через хворобу. Це досягається психотерапевтично-орієнтованим характером відносин, створенням атмосфери взаємної довіри між пацієнтом і медичним персоналом. Основою роботи з пацієнтами є використання індивідуального підходу в поєднанні з оптимізацією, комплексністю лікування та співпрацею з родиною пацієнта.

Основними напрямками роботи Всеукраїнської Асоціації з психосоціальної реабілітації є профільна підготовка лікарів, психологів і медичних сестер в провідних реабілітаційних центрах Польщі та Німеччини, видання спеціалізованої літератури для пацієнтів з інформацією про психічні захворювання та методи їх лікування, впровадження тренінгів у профільних відділеннях психіатричних стаціонарів, організація реабілітаційної клініки на базі відділення для психічно хворих, організація сумісно з іншими спеціалістами служби охорони здоров’я науково-практичних конференцій, присвячених питанням реабілітації.

Для хворих в психіатричному стаціонарі проводиться ряд реабілітаційних заходів: індивідуальна робота з хворими, культурно-виховні тренінги, арттерапія, створені групи взаємопідтримки. Проводяться також біхевіоральні тренінги — гігієнічний, кулінарний, фінансовий, тренінг практичних навиків, активної участі у власному фармакологічному лікуванні, спілкуванні, розв’язанні інтерперсональних проблем. Велика увага надається роботі з сім’ями хворих.

При індивідуальній роботі з родиною пацієнта необхідно виявити потреби сімей, які мають психічно хворих, та морально їх підтримати, навчити необхідним навикам по вирішенню проблем і догляду за хворими, надати інформацію про необхідну практичну допомогу. Для цього необхідно внести ясність у відношення між сім’ями хворих та лікуючим лікарем і забезпечити необхідну підтримку для досягнення партнерства, метою якого є грамотний, турботливий і співчутливий догляд за хворими, забезпечити розуміння статусу психічно хворих в теперішньому суспільстві, розширити уяву про сучасні лікувальні програми [1].

Сімейні групи підтримки є основою багатьох організацій самодопомоги, які надають можливості підтримати сім’ї хворих, зрозуміти їх, маючи досвід по догляду за хворими. Такі групи надають шанс використовувати колективний досвід при вирішенні повсякденних проблем, можливість знайомства з іншими людьми, в зв’язку з тим, що внаслідок багатолітнього догляду за хворим члени сімей стають ізольованими від оточуючого середовища [2, 3].

Проведення реабілітаційної роботи в умовах психіатричної лікарні включає в себе уважне ставлення до пацієнта, розуміння його проблем з метою поступового відновлення втрачених через хворобу функцій. Хворим, у яких є певні труднощі в спілкуванні, в аутичних пацієнтів, відгороджених від оточення, доцільно застосовувати поведінкову психотерапію, яка сприяє оптимізації взаємовідносин хворих з оточуючими людьми та полегшує їх спілкування. Для хворих з апато-абулічними проявами показанні заняття в групі по активації психомоторики з метою підвищення біологічного тонусу та оживлення емоційності [4].

Основним критерієм того чи іншого методу групової терапії є характер клінічних проявів і особливості особистості хворих. Так, для пацієнтів з незначно вираженими емоційними порушеннями найбільш показані методи групових дискусій, на яких розглядаються проблеми, які сприяють покращенню адаптації хворих в суспільстві, нормалізують ставлення до трудової діяльності, а також допомагають у вирішенні особистих проблем пацієнтів.

Таким чином, важливим завданням сучасної психіатрії є покращення якості життя осіб, що страждають психічними захворюваннями, та їх сімей. Для вирішення цих задач скерована робота Світової та Всеукраїнської Асоціації з психосоціальної реабілітації.

Література

  1. Malla A. K., Sawicka М., Bloch I. R., Thorsen et al. Rehabilitation in schizophrenia (part II): focus on psychoeducation and stress management // V World Congress. World Association for Psychosocial Rehabilitation: Abstract book. — Rotterdam, 1996. — P. 177.
  2. Javed M. A., Bond I. R., van Wijngaаrden B., Henkelman L. C. M. The clubhouse model of psychiatric rehabilitation // V World Congress. World Association for Psychosocial Rehabilitation: Abstract book. — Rotterdam, 1996. — P. 193–194.
  3. Vlokh I., Mikhnyak S., Kulyk B. Psychosocial problems of patient with epilepsy // V World Congress. World Association for Psychosocial Rehabilitation: Abstract book. — Rotterdam, 1996. — P. 240.
  4. Vlokh I., Dariy G., Dobrodnyak O. et al. Psychotherapeutic approach in rehabilitation of the mentally ill children // VI World Congress. World Association for Psychosocial Rehabilitation: Abstract book. — Hamburg, 1998. — P. 194.


© «Новости украинской психиатрии», 2005
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211