НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Журнал «Медицинские исследования»
Том 1, выпуск 1, 2001

ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТЕНОНУ ТА АКТОВЕГІНУ

Л. В. Степаненко

Львівська обласна державна клінічна психіатрична лікарня,
2-ге відділення

* Публікується за виданням:
Степаненко Л. В. Психічні розлади при цукровому діабеті та їх корекція із застосуванням інстенону та актовегіну // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 76–77.

В основі розвитку психічних розладів при цукровому діабеті лежить цілий ряд факторів соматогенного та психогенного характеру. До соматогенних факторів відносяться гіпоглікемічні реакції, ураження внутрішніх органів, численні метаболічні розлади, які знижують енергетичне забезпечення органів і тканин, розвиток діабетичної енцефалопатії, діабетичної церебральної ангіопатії та ураження серцево-судинної системи, пов’язане з раннім розвитком атеросклерозу. Серед психогенних факторів перш за все слід виділити необхідність постійного дотримання дієти і медикаментозного лікування, імовірність розвитку важких інвалідизуючих ускладнень, зниження рівня соціальної адаптації і якості життя, безпліддя, імпотенція у чоловіків та вторинна аноргазмія у жінок. Психічні розлади при цукровому діабеті в залежності від контингенту обстежених хворих зустрічаються в 1,3–100% випадків [1]. Розповсюдженість даних розладів серед осіб похилого віку досягає практично 100%.

Метою даного дослідження було вивчення структури психічних розладів при цукровому діабеті та ефективність препаратів інстенон та актовегін у комплексному лікуванні даних розладів.

Обстежено 18 жінок у віці від 46 до 78 років (середній вік — 64,2 роки), що страждають на цукровий діабет II типу. У всіх хворих спостерігалися психічні розлади різного ступеню вираженості. Для терапії неврозоподібних розладів і деменції у хворих на цукровий діабет ми застосовували комбінацію препаратів інстенон та актовегін (Nycomed, Норвегія, Австрія, Данія). Інстенон призначався по 1 таблетці форте (етаміван — 100 мг, гексобендін — 60 мг, етофілін — 60 мг) тричі на добу, Актовегін — по 1 драже (200 мг) тричі на добу після прийому їжі. Середня тривалість комбінованого курсу лікування складала 4–5 тижнів. Основними методами дослідження були клініко-психопатологічні, клініко-анамнестичні, експериментально-психологічні, лабораторні та інструментальні. Для оцінки терапевтичних ефектів використовувалися: шкала депресії Гамільтона, шкала GBS, шкала кількісної оцінки ступеню вираженості порушень психічних функцій І. Ф. Рощиної і Г. А. Жарикова та шкала загального клінічного враження.

У всіх обстежених хворих були виявлені ознаки астенічного синдрому, який проявлявся підвищеною фізичною та психічною втомлюваністю, виснажуваністю, зниженням працездатності, загальною слабістю, в’ялістю, розладами сну. Астенія супроводжувалася також вегетативними порушеннями: тахікардією, гіпергідрозом, коливаннями артеріального тиску, відчуттям спраги, голоду. При коливаннях рівня глюкози в крові та декомпенсації діабету у хворих зростали емоційна лабільність, плаксивість, дисфорії, підвищена подразливість і збудливість. При цьому відмічалися афективні розлади, що виникали пароксизмально, у вигляді відчуття страху, тривоги, побоювання за своє майбутнє, на фоні зниженого настрою, з явищами слабкодухості. Астенія у 7 хворих супроводжувалася різким зниженням настрою. У цих хворих діагностувалися астено-депресивні розлади легкого і помірного ступеню вираженості. Характерною особливістю даних розладів була відсутність добових коливань настрою, рухової та асоціативної загальмованості, ідей самозвинувачення і самоприниження, а також суїцидальних тенденцій. Сполучення депресії і цукрового діабету часто призводило до зростання ступеню важкості обох захворювань: збільшенню частоти загострень депресії і кількості ускладнень цукрового діабету. При депресивних розладах у хворих на діабет похилого віку поглиблювалися інтелектуально-мнестичні порушення. У 9 пацієнтів була виявлена наявна надмірна фіксація на своєму хворобливому стані, перебільшена стурбованість своїм здоров’ям. Серед даної групи у 4 хворих відмічалися сенестопатії у вигляді відчуття поколювання, викручування, жару, свербіння, оніміння у різних ділянках тіла. Ці хворобливі відчуття носили летючий характер і не залежали від рівня цукру в крові. Виявлення на фоні астенії у 3 хворих настирливих думок та страхів дозволило діагностувати у них обсесивно-фобічні розлади. Пацієнти страждали настирливими страхами гіпоглікемічних реакцій, страхом виникнення ускладнень діабету — ампутації ніг, сліпоти, кардіофобією. У 2 пацієнток спостерігалися також пароксизмальні розлади, які нагадували гіпоглікемічні реакції, але виникали на фоні нормоглікемії, після психотравмуючих ситуацій, без зв’язку з прийомом їжі та гіпоглікемічних препаратів і носили демонстративний характер. 5 хворих виявляли ознаки деменції, при цьому відмічалося порушення фіксаційної пам’яті, звуження кола інтересів, обмеженість суджень, конкретизація мислення, зниження інтелектуальної продуктивності.

Особливістю клінічних станів, що спостерігалися у хворих на цукровий діабет, було те, що у більшості випадків вони не поступали вчасно на лікування до психіатричного стаціонару, і навіть не отримували психіатричного лікування амбулаторно. В той же час наявні психічні розлади поступово порушували соціальне функціонування хворих, вони поступово переставали справлятися з робочими та домашніми навантаженнями, були вимушені переходити на більш легку роботу, а з часом втрачали працездатність.

Серед ряду препаратів, що застосовуються для лікування хворих з даною патологією, одними з найбільш оптимальних, спрямованих на усунення патогенетичних механізмів, є препарати фірми Nycomed (Норвегія, Австрія, Данія) інстенон та актовегін [2]. Інстенон селективно покращує мозковий кровообіг, оптимізує його регуляцію, стимулює всі види церебрального нейрометаболізму, активізує відновлювальні процеси у центральній нервовій системі. Інстенон має вазоактивну, нейрометаболічну та нейростимулюючу дію і проявляє активуючі, антиастенічні та легкі антидепресивні властивості. Актовегін містить низькомолекулярні пептиди і похідні амінокислот, підвищує ефективність енергетичних процесів на рівні клітини, покращує транспорт глюкози і кисню в клітину, сприяє прискоренню метаболізму АТФ. Актовегін має інсуліноподібний механізм дії, викликає пряму активацію носія глюкози, що підвищує рівень церебральної глюкози і знижує її рівень в крові. Тому доцільність застосування комбінації даних препаратів при лікуванні психічних розладів внаслідок цукрового діабету є патогенетично обґрунтованою.

Слід відмітити, що попереднє застосування антидепресантів часто поглиблювало порушення вуглеводного обміну у пацієнтів з цукровим діабетом. Так, інгібітори МАО викликали гіпоглікемію, а трициклічні антидепресанти — збільшували рівень глюкози в крові, знижували секрецію інсуліну і зростання резистентності до інсуліну. Тому для корекції депресивних розладів ми застосовували антидепресанти з групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, які позитивно впливають на процеси утилізації глюкози. Всі хворі отримували за показами також соматотропну (гіпоглікемічні засоби) та психотропну терапію (антидепресанти, транквілізатори).

Позитивна динаміка клінічної симптоматики в процесі лікування препаратами інстенон і актовегін відзначена у всіх хворих. Значне покращення психічного стану спостерігалося у 13 хворих. При цьому відбувалася повна редукція астенічного та астенодепресивного синдрому, нормалізація лабораторних та гемодинамічних показників, редукція вегетативних розладів. У хворих покращувалися пам’ять, увага, знижувалася виснажуваність, емоційна лабільність, покращувався настрій, значно зменшувалась кількість дисфорій, тривога. У 5 хворих відмічалося помірне покращення психічного стану. У пацієнтів цієї групи зберігалися психічні розлади невеликої інтенсивності — емоційна лабільність, субдепресивні розлади, вегетативна дисфункція. Експериментально-психологічні дослідження засвідчили покращення когнітивних функцій: поліпшення психомоторного темпу, здатності до концентрації уваги, зменшення втомлюваності при виконанні розумової роботи. У пацієнтів зменшилися виснажуваність, важкість переключення, покращилися показники шкали по безпосередньому запам’ятовуванні п’яти слів. Позитивна клінічна динаміка також корелювала з позитивною електроенцефалографічною динамікою, що свідчить про вплив терапії на дифузні та вогнищеві розлади церебральних функцій. Комбінація препаратів виявляла психостимулюючу, антиастенічну, нейропротективну, вазоактивну і вегетостабілізуючу дію. Застосування запропонованого терапевтичного комплексу дозволило також впливати на власне діабетичні порушення (ангіопатію, невропатію, нефропатію, ретинопатію), покращити периферичне кровопостачання; а завдяки інсуліноподібній дії актовегіну — зменшити дози гіпоглікемічних засобів.

Запропонована методика спрямована на різні ланки патогенезу гіпоксії і ішемії, на компенсацію метаболічних порушень та на редукцію астенічних, астенодепресивних і когнітивних розладів при цукровому діабеті. Виражена ефективність, хороша переносимість та безпечність дозволяють рекомендувати терапевтичний комплекс інстенон + актовегін для застосування в стаціонарній і амбулаторній психіатричній практиці для комплексної і адекватної терапії хворих з психічними розладами внаслідок цукрового діабету.

Література

  1. Viinamaki H., Niskanen L., Uusitupa M. Mental well-being in people with non-insulin-dependent diabetes // Acta Psychiatrica Scandinavica. — 1995. — Vol. 92, № 5. — P. 392–397.
  2. Інстенон в терапії захворювань нервової системи / Під ред. С. М. Віничука, І. О. Міхньова. — Київ, 1999. — 143 с.


© «Новости украинской психиатрии», 2005
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211