НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРОДЯЖНИЦТВА У НЕПОВНОЛІТНІХ ЗЛОЧИНЦІВ З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Л. О. Кригіна

* Публікується за виданням:
Кригіна Л. О. Особливості формування бродяжництва у неповнолітніх злочинців з психічними розладами // Архів психіатрії. — 2013. — Т. 19, № 1. — С. 167.

З метою запобігання формуванню стійких дезадаптивних розладів у неповнолітніх та розробки реабілітаційно направлених медико-педагогічних індивідуалізованих стратегій проаналізовано підґрунтя формування бродяжництва у 103 неповнолітніх, яким при проходженні стаціонарної судово-психіатричної експертизи встановлені діагнози психічних розладів непсихотичного рівня (органічні психічні розлади, розлади поведінки).

Як правило, формування бродяжництва відбувалося на підґрунті прогулів в школі (виявлені в 68,9% вибірки) та втеч з дому (виявлені в 52,3% випадків). Втечі з дому в 11,7% розпочинались в допубертатному, а в 40,8% — у пубертатному періоді (в тому числі в 31,1% — у негативній фазі пубертату, а 9,7 % — у позитивній).

Із 52,4% наявності втеч з дому тільки у 6,8% вони припинились після першої втечі, а у 45,6% були багаторазовими (із них у 40,8% — частими і тільки у 4,9% — поодинокими). Якщо прийняти всі випадки наявності втеч з дому за 100%, то 78% з них являлись багаторазовими частими, 9% — багаторазовими поодинокими і тільки у 13% втеча була єдиною.

Із 52,4% випадків наявності втеч з дому причини першої втечі вдалося виявити тільки в половині з них (24,3%). При цьому в 6,8% випадків підлітки втікали з метою уникнути тих чи інших проблем, в 6,8% — як реакція протесту на надмірні вимоги, в 3,9% — як реакція тривоги з страху покарання, в 2,9% — з метою пошуку розваг та задоволень, в 1,9% — як реакція протесту на недостатність уваги зі сторони близьких, в 1% — як «спеціфічно пубертатна втеча» внаслідок фантазерства та мрійництва, і тільки в 1% випадків — у зв’язку з наявними психопатологічними розладами.

Із 45,6% випадків багаторазових втеч з дому найбільш поширеними їх причинами було бажання уникнути труднощів (23,3%), отримати розваги та задоволення, втамувати «сенсорну жагу» (21,4%), задовольнити прагнення самостійності — «емансипаційні втечі» (20,4%), продемонструвати протест проти надмірних вимог (19,4%). Деколи втечі були обумовлені страхом покарання (9,7%), фантазерством та мрійництвом (7,8%), протестом проти недостатньої уваги зі сторони близьких (5,8%). Тільки в 2,9% випадків втечі були обумовлені психопатологічними розладами. В кожному конкретному випадку іноді виявлялось поєднання декількох причин.

Порівняння причин першої та наступних втеч виявляє, що з часом з’ являються «емансипаційні» втечі, більш значну роль починають відігравати втечі з метою отримання задоволення і розваг та «спеціфічно-пубертатні втечі» внаслідок фантазерства та мрійництва.

Із 52,4% випадків втеч з дому найчастіше (35,9%) вони тривали до тижня, рідше — до місяця (8,7%) або більше (7,8%). В 29,1% випадків підлітки поверталися додому самостійно, а в 23,3% їх знаходили працівники міліції. Втечі зазвичай були груповими (48,1%), рідше підлітки втікали поодинці (14,8%). Втечі рідко планувались завчасно (15,5%), частіше були ситуаційно обумовленими.

При цьому неповнолітні вирушали в інші міста (21,4%), переховувались в підвалах, на горищах, у під’їздах (19,4%), розважалися (9,7%), здійснювали крадіжки для самозабезпечення (7,8%), жебракували (2,9%). Практично всі підлітки зловживали алкоголем, курили, експериментували з наркотичними речовинами.

Таким чином, бродяжництво неповнолітніх з психічними розладами непсихотичного рівня зумовлене насамперед негативними мікросоціальними та соціально-психологічними впливами, а не біологічними (розлади потягів, афективні фази) чинниками. Неповнолітні, що втекли з дому, потребують комплексної медико-психолого-педагогічної корекції, з розробкою індивідуальних програм допомоги.

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах


© «Новости украинской психиатрии», 2013
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211