НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

АКСІОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ НАРКОМАНІЇ І ТОКСИКОМАНІЇ

Е. І. Гольберг, А. І. Брагіна, Р. Б. Брагін

* Публікується за виданням:
Гольберг Е. І., Брагіна А. І., Брагін Р. Б. Аксіологічна корекція при лікуванні наркоманії і токсикоманії // VIII з’їзд невропатологів, психіатрів та наркологів Української РСР: Тези доповідей. — Харків, 1990. — Ч. 2. — С. 266–267.

В структурі особистості система цінностей і оцінок складає її основу і є важливим регулятором поведінки. У хворих на наркоманію і токсикоманію спрямованість і зміст особистості повністю підкорені патологічній потребі, усе внутрішнє і зовнішнє життя переломлюється крізь негативні цінності «наркотик» і «наркотичне сп’яніння». Останні домінують з такою інтенсивністю, що дезактуалізують, відтісняють або руйнують інші цінності; у результаті їх гіпертрофії і гіперактуалізації піраміда цінностей спотворюється чи розпадається. З цього випливає, що без здійснення аксіологічної корекції, реконструкції системи цінностей терапія наркоманії і токсикоманії не може вважатися повною і досить обнадійливою. Значення такої корекції особливо зросло в останній час, коли згадані захворювання різко змістилися до підлітково-юнацького віку, що має відомі аксіологічні особливості.

У групі хворих (12 чоловіків) з різними видами наркоманії і токсикоманії у процесі медикаментозного лікування планомірно і поетапно здійснювалася аксіологічна корекція. Контрольну групу склала така ж кількість схожих хворих, у котрих вплив на цінності обмежувався традиційними повчаннями. Вивчення катамнезу через три роки з’ясувало, що включення у комплексну терапію цілеспрямованої реконструкції системи цінностей підвищує тривалість та якість ремісії.

При реалізації аксіологічної корекції найбільш важливі такі три ланки. Перша — відтворення адекватних взаємовідносин між природною групою цінностей «здоров’я — життя» і її антиподом — негативною цінністю «наркотик», з яким зв’язано психічне й фізичне саморуйнування («нездоров’я — смерть»). Друге — перебудова взаємовідносин між цінністю «наркотичне сп’яніння» і реальними цінностями життя. Третє — формування нових чи оживлення колишніх цінностей у вигляді усякого роду захоплень, інтересів і всього іншого, що може скласти стійку альтернативу потягу до наркотичних речовин. Здійснення аксіологічної корекції потребує особистого підходу, копіткості та ентузіазму.© «Новости украинской психиатрии», 2004
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211