НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

КОМПЛЕКСНИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПІДХІД В ЛІКУВАННІ СЕКСУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ, ЯК ФАКТОРУ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ

М. І. Момот, Г. О. Мусієнко, О. О. Сердюк

* Публікується за виданням:
Момот М. І., Мусієнко Г. О., Сердюк О. О. Комплексний психотерапевтичний підхід в лікуванні сексуальних порушень, як фактору ризику формування алкогольної залежності у чоловіків // Вопросы пограничной психиатрии, психотерапии, медицинской психологии. — Харьков, 1998. — С. 56–57.

Комплексно обстежено 47 осіб (22–43 років) чоловічої статі, хворих на алкоголізм І–ІІ стадії.

Структурний аналіз сексуальних порушень показав переважаюче враження нейрогуморальної складової, яке проявлялося як стрижньовими (59,6%), так і супутніми синдромами (76,5%). В якості основного синдрому виступали плюригляндулярні враження у вигляді порушень пубертатного розвитку (63,3%), а також інволюційних форм (41,1%). Синдром розладу психічної складової виявлено у 57,3% обстежених, переважно у хворих з превалюванням конституційно-ендогенних факторів. Превалювання у обстежених хворих еякуляторних розладів внаслідок урологічних захворювань (простатити, простатовезікуліти), можна пояснити негативною дією хронічної алкогольної інтоксикації.

Обстежені хворі були розподілені на три групи. І групу склали хворі, алкоголізм у яких прискорив розвиток сексуальних розладів. У хворих ІІ групи сексуальні розлади виникли після проведеного раніше протиалкогольного лікування і припинення вживання спиртних напоїв. ІІІ групу склали хворі, сексуальні розлади у яких були раніше обумовлені причинами, які не пов’язані з алкоголізацією хворих.

Порушення сексуальних функцій є облігатними ознаками алкоголізму і в значній мірі вони пов’язані з порушеннями нейрогуморальної регуляції та являються фактором ризику розвитку алкоголізму, що підтверджується психологічними обстеженнями. Дане положення дало нам змогу розробити та впровадити індивідуальні психотерапевтичні програми в комплексному лікуванні даного контингенту хворих, що дало позитивний результат щодо ремісії основного захворювання.© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211