НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУРАЗОЛІДОНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ АЛКОГОЛІЗМУ

І. Й. Влох, Ю. М. Даниленко, А. Р. Панас, О. А. Бурий, Я. О. Кирилюк

Львів, Україна

* Публікується за виданням:
Влох I. Й., Даниленко Ю. М., Панас А. Р., Бурий О. А., Кирилюк Я. О. Аналіз ефективності фуразолідону в комплексній терапії алкоголізму // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 477–478.

На сучасному етапі провідне місце в лікуванні алкоголізму займає так звана сенсибілізуюча терапія. Широке застосування тетураму (антабусу) і їх аналогів в останні роки виявило з одного боку їх недостатню ефективність, а з другого — високу частоту побічних явищ і ускладнень. Особливі труднощі являє собою сенсибілізуюча терапія тетурамом хворих на алкоголізм з вираженим соматичним обтяженням.

У зв’язку з цим уявляється перспективним і практично важливим застосування нових засобів з метою сенсибілізуючої терапії алкогольної хвороби.

Проведено порівняльне дослідження ефективності сенсибілізуючої терапії фуразолідоном і тетурамом (відповідно 46 і 30 хворих, всі чоловіки віком від 42 до 56 років, з діагнозом II–III стадія хронічного алкоголізму).

Фуразолідон призначався в дозах 0,1 г 4 рази на добу протягом 8–10 днів з наступними алкоголь-фуразолідоновими пробами. Тривалість активного лікування складала до 30 днів, з наступною підтримуючою терапією в амбулаторних умовах.

Лікування тетурамом проводилось за загальноприйнятою методикою.

При лікуванні фуразолідоном ремісія до 2-х років відмічалась у 9-ти хворих (20%), до 6-ти місяців — у 15-ти обстежених (32%), у решти 22-х хворих (48%) — спостерігався лише внутрішньостаціонарний ефект.

В контрольній групі при лікуванні тетурамом відповідно ефективність складала: 7 хворих з 30-ти (2%), 12 — (40%), 11 — (33%).

Отже, за тотальними показниками, ефективність сенсибілізуючої терапії алкоголізму фуразолідоном і тетурамом статистично достовірної різниці не виявила. Очевидно, що фуразолідон не уступає за активністю сенсибілізуючої дії тетураму.

Слід окремо відзначити, що терапія фуразолідоном значно краще переносилась хворими (диспептичні явища — у 4-х хворих, алергічні — у 2-х, судинно-вегетативні у 5-ти).

Таким чином, попередній аналіз ефективності сенсибілізуючої дії фуразолідону показав його достатньо високу ефективність при терапії алкоголізму, при цьому відсутність виражених побічних явищ може зумовлювати вибір цього препарату для лікування алкоголізму у соматично обтяжених хворих.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211