НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРМІОНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ АЛКОГОЛЬНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМУ

I. Й. Влох, Ю. М. Даниленко, А. Р. Панас, О. А. Бурий

Львів, Україна

* Публікується за виданням:
Влох I. Й., Даниленко Ю. М., Панас А. Р., Бурий О. А. Застосування серміону в комплексній терапії алкогольного абстинентного синдрому // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 476–477.

Серміон призначався в комплексі з дезінтоксикаційною, вітаміно- та психофармакотерапією 32-м хворим на хронічний алкоголізм (всі чоловіки в віці від 40 до 52 років) з вираженим абстинентним синдромом.

Препарат призначався двічі на добу у дозі 4–8 мг внутрішньовенно крапельно (попередньо розчинивши препарат в 100 мл фізіологічного розчину), з наступним тривалим пероральним прийомом (30–60 мг протягом 30 днів).

За структурою провідного синдрому вивчені хворі ділились на дві групи: абстинентний синдром з перевагою виражених вегетативних дисфункцій і абстинентний синдром з перевагою психічних (неврозоподібних і психотичних) розладів. Ефективність лікування порівнювалась з контрольною групою (22 хворих, всі чоловіки з алкогольним абстинентним синдромом, 12 — з вираженими вегетативними порушеннями, 10 — з перевагою психічного компоненту) в процесі дезінтоксикаційної і психофармакотерапії і оцінювалась клінічно та за шкалою вираженості абстинентних ознак.

Встановлено, що найбільш повна редукція симптоматики в більш стислі терміни спостерігається при застосуванні серміону в комплексній терапії алкогольного абстинентного синдрому з вираженими вегетосудинними порушеннями.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211