НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОКАЇНОВИХ БЛОКАД У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ДИСКОГЕННИМИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИМИ РАДИКУЛІТАМИ

А. Д. Хоменко, В. К. Чернецький, Д. В. Куліков, Л. Б. Мельничук, І. К. Дикусарова, Л. Д. Климіна, Н. А. Шваб

Чернівці, Україна

* Публікується за виданням:
Хоменко А. Д., Чернецький В. К., Куликов Д. В., Мельничук Л. Б., Дикусарова І. К., Климіна Л. Д., Шваб Н. А. Патогенетичне обґрунтування застосування новокаїнових блокад у комплексному лікуванні хворих з дискогенними попереково-крижовими радикулітами // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 453–455.

В загальному комплексі лікування хворих з дискогенними попереково-крижовими радикулітами важливе місце займають новокаїнові блокади (НБ), направлені перш за все на ліквідацію больового синдрому. Однак, в літературі недостатньо висвітлені питання про проведення різних варіантів блокад в залежності від характеру та перебігу попереково-крижових радикулітів, а також від ступеня пошкодження корінців, нервів, оболонок та судин.

Нами проведено аналіз результатів лікування 120 хворих (віком 18–65 років) рецидивуючими дискогенними попереково-крижовими радикулітами (ДПКР) з вираженим больовим синдромом різними методами НБ: паравертебральні корінцеві — 75 хворих; епідуральні на рівні L3–L5 хребців у 30 хворих; крижові епідуральні — 15 хворих. Ефективність проведення НБ знаходилась в залежності не тільки від характеру больового синдрому, а й від стадії ДПКР, ступеня втягнення корінців, особливо порушення венозного кровообігу внаслідок компресії вен корінців з венозним застоєм в спинномозковому каналі і подразненням оболонок спинного мозку декількох сегментів (локальна напруга м’язів спини, аналогічна поза та ін.).

Перш за все це стосується хворих ДПКР в гострій фазі з частими рецидивами в поєднанні з ішіоневралгіями та симпаталгіями. У подібних випадках НБ ліквідує або зменшує вираженість больового синдрому в результаті підведення новокаїна та інших лікарських препаратів в зону «конфлікту». Тому дуже важливим є адекватний підбір методів НБ в залежності від характеру та перебігу захворювання і часу її проведення:

  1. У 75 хворих з частими рецидивуючими гострими ДПКР в поєднанні з ішіоневритом, вираженим оболонковим синдромом та різким больовим синдромом з вегетативним компонентом найбільш ефективними були епідуральні блокади на рівні L3–L5 хребців.
  2. У 30 хворих в ранніх стадіях гострих ДПКР (1–2 тижні) в поєднанні з ішіоневралгіями, подразненнями оболонок спинного мозку та вираженим больовим синдромом ефективно використовувались в перші години доби паравертебральні блокади. Проводилось 3–5 блокад з перервами між ними 1–3 дні.
  3. У 15 хворих з рецидивуючим ДПКР з помірною ішіалгією та вираженим оболонковим синдромом і відсутністю ознак венозного застою добра ефективність спостерігалась при проведенні крижових епідуральних блокад.

Таким чином, аналіз результатів НБ при ДПКР виявив достатню ефективність їх застосування, особливо в перші години та добу і наступному включенні гірудотерапії; тоді як у хворих з явними ознаками венозного застою в зоні пошкодження використовувалось потенціююче знеболювання (аміназин + платифілін, а через 40 хвилин інтравенозне введення баралгіну) та проведення гірудотерапії і фізіотерапевтичних процедур. НБ у таких хворих не показані із-за венозного застою в спинномозковому каналі та в зоні дискозів.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211