НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НЕЙРОВЕГЕТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Я. Д. Баргак, Т. М. Клименко

Харків, Україна

* Публікується за виданням:
Баргак Я. Д., Клименко Т. М. Теоретичні та практичні аспекти нейровегетології дитячого віку // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 397–398.

В останні роки на території України відмічається зріст частоти психовегетативних порушень у дітей. Це обумовлено розповсюдженістю перинатальної патології мозку, інтенсивним впливанням шкідливих чинників навколишнього середовища на матерів і новонароджених, специфічним впливом аварії на Чорнобильській АЕС. Суперечно корелюють з даною статистикою і медичні причини: з одного боку, автономна дисфункція не раз є наслідком інтенсивної медикаментозної (зокрема, антибактеріальної) терапії у неонатальних клініках, з другого, — впровадження в практику охорони здоров’я сучасних нейрофізіологічних методів піднесло рівень діагностики субклінічних та клінічних її форм. У цьому зв’язку ми взяли за мету обробити клініко-нейрофізіологічні характеристики специфічних та неспецифічних психовегетативних порушень у ранньому віці, встановити ведучі етіопатогенетичні механізми, описати семіотику різних варіантів, розробити та впровадити оптимальну терапію. Для досягнення мети проведено дослідження клінічних даних соматичного, неврологічного, психічного статусу 340 хворих дітей в різні періоди їх розвитку. З використанням варіаційної пульсометрії, електроенцефалоскопії, комп’ютерної томографії, ехоенцефалоскопії, нейросонографії та інших методів встановлені ведучі нейрофізіологічні показники.

Вивчено психологічний стан у 123 матерів та надана пояснювальна модель його впливання на вегетативні порушення гіпоксично-травматичного генезу у дітей. При цьому встановлено значення перцептивної, мнестичної, емоційної сфери, емоційно-вольових зрушень, обсесивних проявів, вітальної депресії, психологічної характеристики особистості жінок. Доказана психобіофізична кореляція матері та дитини, яка формулює специфічну структуру внутрішньої картини хвороби.

Здійснена диференційна діагностика постгіпоксичних вегетативних розладів у немовлят за дерматогліфічними ознаками, яка свідчить про глибоку онтогенетичну детермінованість девіації вегетативної регуляції функцій. Описано характер функціональної асиметрії мозку хворих і латералізація здорових дітей.

Вивчені хронобіологічні та хронопатологічні аспекти гіпоксично-травматичного ураження мозку у дітей, які свідчать про розвиток у них специфічного десинхронозу.

Встановлена ведуча роль особливості вегетативної регуляції функцій у формуванні зворотних бронхітів, а також хронічних гастроентероколітів, дискінезій шлунково-кишкового тракту та динамічної кишкової непрохідності у дошкільнят, школярів та підлітків.

Шляхом цілеспрямованої оцінки функціонального стану кореляційних плеяд ознак досліджені закономірності становлення вегетативного гомеостазу, що дозволило пропонувати класифікацію психовегетативних розладів у дитячому віці. Вона заснована на диференціації ступеню напруги регуляційних систем. Розроблена та апробована багатопараметрична інформаційно-пошукова система, яка дозволяє проводити експрес-прогнозування і довгострокове прогнозування перебігу психовегетативних порушень у процесі зростання дитини.

Тим самим науково обґрунтовано, розроблено та впроваджено ефективний метод немедикаментозної терапії, що заснований на хронопатологічних принципах.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211