НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ РИЗИКУ РЕЦИДИВУ ПРИ ЕНДОГЕННИХ ПСИХОЗАХ

О. Й. Скорик, І. В. Галанін

Санкт-Петербург, Росія

* Публікується за виданням:
Скорик О. Й., Галанін І. В. Циклічні коливання ризику рецидиву при ендогенних психозах // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 333–335.

Раніше вже повідомлялося, що ризик рецидиву при ендогенних психозах циклічно змінюється (Л. С. Свердлов та ін., 1991). Ці дані були отримані методом спектрального аналізу з використанням перетворення Фур’є. В даній роботі використано більш досконалу процедуру — апроксимацію часових рядів синусоїдами за методом найменших квадратів.

Матеріал дослідження складали: A) дані про терміни 277 рецидивів у 100 осіб, що хворіли на шизофренію (без урахування форми й типу перебігу) не менше 10 років; B) дані про терміни 717 рецидивів в усіх пацієнтів однієї диспансерної ділянки, що хворіли на шизофренію (без урахування форми й типу перебігу) не менше 10 років (160 осіб); C) дані про терміни 705 рецидивів у 171 особи, що хворіли на афективні та шизоафективні психози від 6 місяців до 30 років. Розподіли термінів виникнення рецидивів утворюють часові ряди, що далі статистично оброблено за названою вище процедурою.

Аналіз матеріалу групи A виявив 14 періодичних складових, з яких 4 мають імовірність існування більше 0,95. Ці 14 компонентів зумовлюють 75,72% потужності всіх коливань, і тільки 24,28% припадає на аперіодичний шум. Серед періодичних компонент виразно домінує ритм з періодом 8,71 тижня, потужність якого складає 48,31% потужності всіх коливань.

В групі B знайдено 19 періодичних компонентів, з них лише 4 значущі на рівні p > 0,95. Ритмічні коливання сильно зашумлені: лише 37,54% загальної потужності зумовлено періодичними складовими. Вражаючу відмінність від групи A можна пояснити більшим обсягом матеріалу і більшою його репрезентативністю (суцільна вибірка). Виразно домінуючого ритму немає; майже половину потужності періодичних складових (18,18% загальної потужності) визначають 4 найвірогідніші ритми з періодами 5,50, 50,43, 12,72 та 8,41 тижня.

В групі хворих на афективні психози (C) 17 ритмічних компонентів визначають 50,18% загальної потужності коливань, три з них значущі на рівні p > 0,95. Дві перших домінують, разом вони забезпечують 25,99% загальної потужності коливань, їх періоди дорівнюють 53,82 та 34,54 тижні.

Зіставлення груп B і C показує, що за наявності у хворих. афективних розладів ритмічні зміни ризику рецидиву є виразніші, ніж за їх відсутності. Найвиразніші вони у групі хворих на шизофренію A — можливо, тут випадково сформувалася якась особлива вибірка; можна вважати, що серед хворих на шизофренію існує певна (поки невідома) категорія осіб, в якої ризик рецидиву залежить переважно від ритмічних (можливо ендогенних) процесів, а не від спорадичних впливів.

Розглянувши всі гармоніки з імовірністю існування більше 0,8, ми виявимо серед них дев’ять найстаріших ритмів. Тривалості їх періодів групують близько 3, 4, 5,5, 8,5, 12,5, 14, 25 й 50 тижнів.

Очевидно, що 50-тижневий ритм відповідає річній періодичності коливань ризику рецидиву. З нею мають бути пов’язані, як її «обертони», періоди тривалістю в 25 тижнів (півроку), 12–13 тижнів (квартал), 6–7 тижнів (1/8 року) і 3 з невеликим тижні (1/16 року). Якщо виключити ці частки року, кратні ступіням двійки, лишаться чотири ритми, не пов’язані виразно з річним, з періодами близько 4, 5,5, 8,5 й 14 тижнів. Для них ми змушені припустити іншу природу, можливо ендогенну. Спектр для афективних психозів є більш сезоннозалежний, ніж спектр хворих на шизофренію: з 6 виділених періодів 5 відповідають часткам року, кратним ступіням двійки.

Таким чином, динаміці ендогенних психозів притаманні ритмічні коливання ризику рецидиву. Процес, що утворює їх основу, є поліритмічним і включає до себе як ритм з тривалостями періоду, що приблизно дорівнюють року та його часткам, так і ритми з сезонно-незалежними періодами. Природа останніх поки є неясною.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211