НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История украинской психиатрии »

РОЗВИТОК ПСИХІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

В. В. Дегтяр, П. Г. Мартинюк, Л. М. Несторович, В. Т. Ящук

Тернопіль

* Публікується за виданням:
Дегтяр В. В., Мартинюк П. Г., Нестерович Л. М., Ящук В. Т. Розвиток психіатричної служби на Тернопільщині // История украинской психиатрии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1994. — Т. 1. — С. 42–43.

До возз’єднання західних областей України з УРСР (1939) на Тернопільщині психіатрична допомога була вкрай недостатньою. Фактично лише одна, Львівська психлікарня, що нараховувала 1000 ліжок, надавала дорогу платну стаціонарну психіатричну допомогу лише заможному населенню всіх воєводств Західної України з 6-ти мільйонним населенням, де нараховувалось біля 6 тисяч психічнохворих (1937). Позалікарняної психоневрологічної допомоги в Західних областях взагалі не існувало.

Вже в перші роки після закінчення вітчизняної війни тут почала створюватись широка сітка психіатричних закладів. Початком організації психіатричної служби на Тернопільщині був 1952 рік, коли у м. Тернополі було відкрито чоловічий психіатричний відділ обласної лікарні на 25 ліжок, а в с. Мишковичі Тернопільського району — психіатрична жіноча лікарня на 40, потім на 65 ліжок. В відділенні і лікарні працювало 3 психіатри і 2 невропатологи по замісництву. Звичайно, це було явно недостатньо для області.

В 1956 р. в с. Буданів Теребовлянського району відкрилась психіатрична лікарня на 300 ліжок. В тому ж році створено психоневрологічний диспансер, що дало можливість забезпечити диспансерний нагляд за хворими, які проживали в обласному центрі. В 1958 р. кількість ліжок в Буданівській психлікарні збільшилась до 415, а в грудні цього ж року в м. Почаєві відкрита нова лікарня на 300 ліжок.

В 1959 р. створено кафедру психіатрії при Тернопільському медичному інституті та розпочало свою діяльність науково-медичне товариство невропатологів і психіатрів.

З цього часу розпочався інтенсивний розвиток психіатричної служби регіону і вже з 1980 р. область по забезпеченню психіатричними ліжками досягла показників ряду областей республіки.

Сьогодні організаційно-методичним та науковим осередком області стали кафедра психіатрії, обласний психоневрологічний диспансер та клінічна лікарня на 1000 ліжок.

Упродовж останніх років Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня збагатилась комп’ютерною картографією та комп’ютерною томографією головного мозку, іншими сучасними методами діагностики та лікування. Курсом психіатрії Тернопільського медінституту розроблено та впроваджено ряд методик з діагностики та лікування психічно і наркологічно хворих, що дало можливість покращите виробничі показники психіатричної служби регіону.

Перспективою подальшого розвитку психіатричної служби ми вбачаємо створення обласного психіатричного центру здоров’я.© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211