НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История украинской психиатрии »

ПРО ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

І. Й. Влох, Ю. М. Даниленко, Р. М. Боднар, Ю. П. Закаль, Л. Г. Гуль

Львів

* Публікується за виданням:
Влох І. Й., Даниленко Ю. М., Бондар Р. М., Закаль Ю. П., Гуль Л. Г. Про основні етапи розвитку психіатричної допомоги в західному регіоні України // История украинской психиатрии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1994. — Т. 1. — С. 30–31.

Відомо, що удосконалення організації допомоги психічнохворим, підвищення якості підготовки лікарів-психіатрів, проведення і впровадження наукових досліджень відображає досвід і базується на спадкоємності поглядів і ідей психіатрії минулого взагалі і даного регіону зокрема.

В роботі, що пропонується, прослідковані основні етапи, особливості і тенденції розвитку психіатрії в західних областях України.

В кінці XVIII ст. на клінічній базі Львівського університету було вперше відкрито відділення на 47 ліжок, де надавалась допомога нервово і психічнохворим. Окрім цього, психічнохворі утримувалися в монастирі св. Лазаря і деяких інших релігійних установах.

У 1875 році за постановою Польського Крайового Сейму у передмісті Львова, Кульпарків, була побудована психіатрична лікарня, в яку направлялися хворі всього західного регіону України. Лікарняна допомога психічнохворим в цей період обмежувалась головним чином функцією утримання. Незважаючи на постійне розширення лікарні, будівництво нових корпусів, тощо, потреби регіону у психіатричній допомозі повністю не задовольнялися.

У 1903 році на медичному факультеті Львівського Університету була створена кафедра неврології і психіатрії на чолі з професором Г. Галбаном. Учень Крафт-Ебінга і Вагнер-Яурегга професор Г. Галбан викладав психіатрію на сучасному для того часу європейському рівні. Разом з тим, слід відзначити, що в програмі кафедри більша увага приділялась нервовим хворобам. В 30-х роках програма підготовки лікарів по психіатрії була значно розширена, викладалась також дитяча психіатрія, психологія, що сприяло підвищенню якості підготовки лікарів-психіатрів.

Післявоєнний період характеризувався розширенням мережі стаціонарних психіатричних установ в західних областях, будівництвом лікарень в обласних і деяких районних центрах, організацією амбулаторної, невідкладної і позалікарняної психіатричної допомоги.

В теперішній час стаціонарні установи і психоневрологічні диспансери укомплектовані висококваліфікованими лікарями-психіатрами. В практичній діяльності широко використовуються всі сучасні методи діагностики і лікування.

На базі Львівської обласної лікарні в даний час, працюють дві кафедри психіатрії медичного інституту, на яких проводиться спадкоємне навчання студентів і лікарів, на сучасному етапі ведуться широкі наукові дослідження в галузі клінічної і біологічної психофармакології, по проблемі патоморфозу, резистентності, патогенезу і клініки шизофренії, інтенсивних методах лікування алкоголізму та алкогольних психозів.

Особлива увага приділяється широкому впровадженню сучасних методів психотерапії і психодіагностики, створений один з перших на Україні психотерапевтичний центр, налагоджуються наукові і практичні зв’язки зі спеціалістами інших країн.© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211