НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии »

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТЕНОНУ ПРИ ВЕГЕТО-СУДИННІЙ ДИСФУНКЦІЇ

Г. Т. Сонник, Л. В. Животовська

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

* Електронна публікація:
Сонник Г. Т., Животовська Л. В. Клінічна ефективність інстенону при вегето-судинній дисфункції [Електронний ресурс] // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии: Сборник научных работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев–Харьков, 2010. — Т. 5. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/actual/paper102.htm.

Синдром вегето-судинної дистонії проявляється перманентними або пароксизмальними розладами по симпато-адреналовому, ваго-інсулярному та змішаному типу. Частіше ці розлади обумовлені дисфункцією центрів вегетативної регуляції (гіпоталамусу, лімбіко-ретикулярного комплексу) під впливом ендогенних та екзогенних чинників. Корекція вегетативних порушень часто є складною у зв’язку з широким спектром функціональних розладів та труднощами підбору адекватної терапії.

По механізму дії інстенон можна віднести до класу вазоактивних і нейрометаболічних препаратів з широким спектром терапевтичного впливу. Це комбінований препарат, який включає три компоненти — нейротропний (гексобендин), судинний (етофілін), а також активатор ретикулярної формації (етаміван). Застосування інстенону дозволяє впливати на основні ланки патогенезу вегето-судинної дисфункції шляхом оптимізації церебральної геодинаміки та її регуляції, активізації метаболізму речовин у головному мозку та міокарді, стимуляції лімбіко-ретикулярного комплексу та підкіркових утворень.

Метою даного дослідження було вивчення ефективності інстенону при лікуванні хворих з дисфункцією вегетативної нервової системи.

Обстежено 58 хворих (38 жінок і 20 чоловіків) віком від 24 до 51 року. За критеріями МКХ-10, у 33 хворих діагностовано неврастенію (F48.0) з сомато-вегетативними розладами, у 25 — соматоформну вегетативну дисфункцію (F45.3). При цьому у 22 пацієнтів спостерігалися пароксизмальні вегетативні порушення, у 36 — вегетативна дисфункція мала перманентний характер у вигляді симпатикотонії та змішаних станів.

В залежності від застосованого лікування були сформовані дві групи хворих, які були репрезентативними за віком. Перша група пацієнтів (30 хворих) була контрольною і отримувала комплексну терапію із застосуванням загальнозміцнюючих та седативних засобів. Пацієнти другої групи (28 хворих) отримували комплексне лікування із застосуванням препарату інстенон, який призначався перорально по 1 драже форте два рази на добу. Курс лікування становив 4 тижні. Стан хворих оцінювали за результатами клініко-психопатологічного обстеження, гемодинамічних показників (АТ, ЧСС), ЕКГ та за шкалою кількісної оцінки ступеня вираженості порушень психічних функцій.

Результати проведеного дослідження показали, що стійкий позитивний ефект відмічено у 18 (64,3%) хворих другої групи. У них суттєво зменшилось головокружіння, головний біль, прояви астенії, поліпшилась увага, значно зменшилась частота та вираженість вегето-судинних пароксизмів. Помірне поліпшення стану відмічено у 8 (28,5%) хворих. Вони почували себе краще, поведінка їх ставала більш активною, спостерігалася редукція астенічних та вегетативних проявів. Лише у 2 (7,2%) пацієнтів було незначне покращення стану.

В контрольній групі відповідно виражений ефект був у 16 (53,3%) хворих, помірний — у 10 (33,4%), незначне покращення — у 4 (13,3%). При цьому у пацієнтів другої групи максимум терапевтичного ефекту відмічався на 10–12-й день лікування, а в контрольній групі — на 12–15-й день (p <  0,05). Препарат добре переносився хворими, побічних явищ під час проведення курсу терапії пероральною формою інстенону не відмічалося.

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про доцільність застосування інстенону в комплексній терапії хворих з дисфункцією вегетативної нервової системи.


© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211